Slovo generálního partnera

Milé studentky a studenti,

je mi velkou ctí, že mi bylo umožněno vás jménem Skupiny ČEZ, která dlouhodobě spolupracuje s IAESTE v České republice, oslovit. Ráda bych tuto příležitost využila k tomu, abych vám krátce přiblížila možnosti, které nejen vám naše skupina nabízí.

Pro studenty a čerstvé absolventy máme připravenu řadu aktivit, díky kterým mohou okusit práci v energetice již během svého studia. Nabízíme stipendijní programy, pomáháme studentům se závěrečnými pracemi, oceňujeme jejich odborné práce, organizujeme stáže a aktivně se účastníme řady kariérních veletrhů.

Jednou ročně také organizujeme Inovační maraton, unikátní program, kdy během 24 hodin studenti společně s našimi odborníky vymýšlejí inovace, učí se inovačním technikám a získávají řadu cenných kontaktů.

Pro mladé talenty z řad absolventů máme opět připraven roční program ČEZ Potentials, během něhož pracují pod dozorem zkušených kolegů na reálných projektech a otvírají si cestu k zajímavé kariéře.

Zájem studentů o všechny tyto příležitosti, který též dokládají mnohá ocenění a úspěchy v průzkumech mezi studenty vysokých škol, nás pochopitelně velmi těší a současně zavazují.

Skupina ČEZ je stabilním zaměstnavatelem, který zaměstnává více než 25 000 lidí v České republice i v zahraničí. Můžete se zde setkat s unikátními technologiemi, vytvářet nová neotřelá řešení různých energetických potřeb a přinášet lidem tolik potřebnou energii. Našimi základními hodnotami je vzájemná úcta a respekt mezi všemi zaměstnanci bez rozdílu a podpora v kariérním a osobnostním růstu. Chceme, aby se u nás každý cítil dobře.

Naším cílem je poskytovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i společnosti jako celku. Chceme energetické požadavky řešit inovativně, jít s dobou a přispívat k vyšší kvalitě života. Toto však nejde bez čerstvé síly plné nadšení a nových nápadů. Toto nejde bez vás. Pokud sdílíte naše hodnoty a chcete být součástí zajímavých trendů v energetice, rádi vás přivítáme v našem týmu. Zajímá-li vás více informací o možnostech, jak se k nám připojit, podívejte se na webové stránky www.kdejinde.cz.

Přeji vám mnoho úspěchů a těším se na případné shledání.

 

JUDr. Michaela Chaloupková

členka představenstva ČEZ, a. s.