STRABAG
Praxe/stáž Trainee program Stavebnictví

STRABAG v České republice

STRABAG a.s. je součástí technologického stavebního koncernu STRABAG a patří k předním stavebním společnostem v České republice. Realizujeme všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.

Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsou přednostmi, které nás přibližují zákazníkům. Využití koncernového know-how a možnost partnerské spolupráce s dalšími koncernovými firmami je naší přidanou hodnotou a konkurenční výhodou společnosti.

Ve všech fázích realizace každého projektu důsledně uplatňujeme filozofii přístupu, ve kterém je na prvním místě kvalita, odbornost, kompetence a spolehlivost.

To vše stručně shrnuje naše vize: vynikat mezi ostatními schopností přinášet kvalitu za nejlepší dosažitelnou cenu.

Hledáme:

Přejeme si rozpoznat a nejlepším možným způsobem využívat dovednosti a potenciál našich zaměstnanců. Za tím účelem využíváme systematické řízení potenciálu, jehož smyslem je zajistit, aby naši zaměstnanci disponovali nutnými dovednostmi a potenciálem, jak to bude společnost nyní i v budoucnosti potřebovat. Cílem je posuzovat jejich dovednosti, potenciál a výkonnost a rozvíjet je tak, aby bylo možné definované pozice obsazovat z vlastních řad.

Požadavky na uchazeče:

Absolventi vysokých škol by měli disponovat obsáhlými znalostmi a fundovaným vzděláním i určitými znalostmi z praxe. U stavebních inženýrů jsou dnes obzvláště poptávány i znalosti ekonomické a znalosti stavebního práva. U všech absolventů vysokých škol očekáváme analytické a komunikační schopnosti.

K osobnostním předpokladům patří i nasazení, schopnost prosazovat se a flexibilita v plnění nových a měnících se úkolů. Totéž platí o schopnosti práce v týmu a spolehlivosti.

Nabízíme:

Nabízíme programy stáží v technických a ekonomických oborech. Jejich cílem je optimálně připravit absolventy vysokých škol na požadavky jejich budoucích pracovních pozic. Průměrný program trvá 13 měsíců a zahrnuje tříměsíční pobyt v zahraničí.

Kontakt

Jan Kubizňák

jan.kubiznak@strabag.com

http://www.strabag.cz

Sídlo firmy

Na Bělidle 198/21

Praha 5/ Česká republika

150 00