Katalog iKariéra 2022

Jak vycestovat na zahraniční stáže Aktuální nabídka zaměstnání, brigád, praxí a stáží, diplomek, bakalářek a stipendií pro průmyslově zaměřené technické, technologické a ekonomické obory. Work. Experience. Discover. Katalog iKariéra 2022 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH iaeste 75th anniversary 27. ROČNÍK

Spolupracujte nejen na školních projektech efektivně www. f reelo. io „Komunikace je nyní přehledná, všechny tasky najdeme na jednom místě a práce s Freelem hezky ubývá.“ Miroslav Valný Manažer marketingové produkce

Generální partner Partneři plus Partneři standard A Renesas Company Partneři IAESTE Czech Republic 2022

4 Katalog pracovních příležitostí iKariéra 2022 27. ročník Informační katalog pracovních příležitostí a jiných forem spolupráce s praxí pro studenty a absolventy vysokých škol. Vydalo: IAESTE UTB Zlín, Mostní 5139, 76001 Zlín e-mail: [email protected] www.iaeste.cz, www.ikariera.cz Grafický návrh, sazba - IAESTE UTB Zlín Koordinátor projektu: Martin Mikeska Koordinátoři: Pavel Brabec, Adam Fišer, Tereza Dudová, Radek Kubíček, Ondrej Lopuch, Petra Krmíčková Náklad 15 000 kusů výtisků Katalog iKariéra je distribuován zdarma, prostřednictvím lokálních center IAESTE Czech Republic. Katalog je všem také zdarma dostupný on-line, na adrese www.iKariera.cz © IAESTE Czech Republic 2022 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH

75 let činnosti IAESTE Asbl. v 80+ zemích po celém světě IAESTE praxe a stáže pro české studenty napříč celým světem Spolupráce zaměstnavatelů se studenty a absolventy 03 02 01 Katalog iKariéra 2022 Obsah 5 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 26–27 Adient Czech Republic s.r.o. 28 AHOLD Czech Republic, a.s. 29 Akkodis - Prototypové centrum 30 Allegro MicroSystems Europe Limited 31 ARGO-HYTOS s.r.o. 32 BENTELER ČR s.r.o. 33 BTL Medical Technologies s.r.o. 34 České dráhy, a.s. 35 České Radiokomunikace, a.s. 36 Chropyňská Production Solutions CZ s.r.o. 37 Continental Barum s.r.o. 38 Digiteq Automotive s.r.o. 39 E.ON Česká republika, s.r.o. 40 EURES 41 Festool s.r.o. 42–43 FNZ (UK) Ltd - Czech Branch 44 GCE, s.r.o. 45 Grupo Antolin Turnov s.r.o. 46 Inuits, s.r.o. 47 KORDÁRNA Plus a.s. 48 Leo Express Global a.s. 49 Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. 50 Miele technika s.r.o. 51 Mondelēz International 52 SCG Czech Design Center, s.r.o. 53 POHL CZ, a.s. 54 Porsche Engineering Services, s.r.o 55 Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 56 PwC Česká republika, s.r.o. 57 Raiffeisenbank a.s. 58 Schneider Electric CZ, s.r.o. 59 Siemens Mobility, s.r.o. 60 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 61 Valeo 62–63 Würth, spol s.r.o 64 VÚTS, a.s. 65 Konplan, s.r.o. 66 ČEZ, a.s. 67

6 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH Portál iKariéra.cz Studentský portál. Nastartuj kariéruv oboru!

7 Ve Skupině ČEZ dlouhodobě sázíme na osobní kontakt, proto již více než dvanáct let intenzivně budujeme síť partnerských středních a vysokých škol. V rámci řady akcí nabízíme studentkám a studentům velké množství atraktivních příležitostí, které jim umožňují poznat energetiku zblízka. Mezi vysokoškoláky je velmi populární stáž Letní univerzita na jaderných elektrárnách nebo roční ESCO trainee program. Umožňujeme také konzultace závěrečných prací se zaměřením na distribuci, obnovitelné zdroje, energetické služby a další oblasti. Kromě techniků a energetiků nacházejí v rámci Skupiny ČEZ uplatnění i odborníci na finance, IT, obchod, právo, prodej, evropskou agendu a další oblasti. Co ale všechny pozice spojuje a co u všech kandidátů hledáme, je odpovědnost, nadšení a chuť učit se novým věcem. Pro budoucí absolventy je určitě zajímavé, že je Skupina ČEZ díky své velikosti aktivním hráčem, který aktuální trendy v energetice nejen následuje, ale zároveň je i určuje. Šikovní lidé se tak u nás mohou přímo podílet na tom, jak bude energetika budoucnosti vypadat. Pokud chcete dělat něco skutečně smysluplného, pak je energetika jedním z nejlepších oborů. ČEZ je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice, najdete u nás stovky pozic v nejrůznějších oborech. Josef Lejček HR Director Úvodní slovo generálního partnera

8 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH Hodnoty IAESTE V IAESTE se zavazujeme podporovat mezinárodní porozumění a ovlivňovat rozvoj mladých lidí prostřednictvím mezinárodní výměny. Naše základní hodnoty: Důvěra – v sebe navzájem a v naše poslání Růst – poskytování vzdělávacího prostředí Závazek – to nejen říkáme, ale i DĚLÁME Přátelství – budování celoživotních, globálních přátelství a Rozmanitost – IAESTE je pro KAŽDÉHO, slouží jako základ naší silné organizační kultury a jako zásady, kterými se řídí veškerá naše práce a každodenní činnosti.

9 International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - Mezinárodní asociace pro výměnu studentů za účelem získání technických zkušeností, Association sans but lucratif (nezisková asociace), obecně známá jako IAESTE A.s.b.l., je sdružení národních center zastupujících zájmy akademické sféry, průmyslu a studentů. Sloužíme více než 3500 studentům, 3000 zaměstnavatelům a 1000 akademickým institucím prostřednictvím profesně zaměřených zahraničních stáží, společenských a mezikulturních přijímacích programů, mezinárodních sítí a dalších aktivit zaměřených na kariéru a budování značky zaměstnavatele ve více než 80 zemích světa. V programu IAESTE jsme se zavázali podporovat mezinárodní porozumění a ovlivňovat vývoj mladých lidí prostřednictvím mezinárodní výměny. Naše základní hodnoty důvěra, růst, závazek, přátelství, rozmanitost a mezikulturní spolupráce slouží jako základ pro naši silnou organizační kulturu a jako zásady, které řídí veškerou naši práci a každodenní činnost. Naše mise: • Podporovat mezinárodní porozumění, spolupráci a důvěru mezi studenty, akademickými institucemi, zaměstnavateli a širší komunitou. • Poskytovat vysoce kvalitní výměnný program pro získávání praktických zkušeností za účelem posílení technického a profesního rozvoje studentů. • Pracovat bez ohledu na rasu, barvu, pohlaví, kulturu, náboženské či politické přesvědčení, zdravotní postižení, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo vyznání. Naše cíle: • Nabídnout zaměstnavatelům kvalitní a motivované praktikanty. • Být zdrojem kulturního obohacení pro účastníky a jejich hostitelské komunity. • Poskytnout studentům technické zkušenosti relevantní pro jejich studium. Před 75 lety se světem šířila touha po mezinárodním porozumění a spolupráci. Vznikly Organizace spojených národů (OSN) a také IAESTE. Věříme, že studenti s mezinárodními zkušenostmi jsou klíčem k řešení současných globálních výzev. Mezinárodní organizace reprezentující akademické, průmyslové a studentské zájmy IAESTE slaví 75 let 80+ zemí pro IAESTE stáž 368 000 stáží, které stále přibývají 3000+ společností pro stáže 2500+ dobrovolníků IAESTE 01

Hlavní milníky IAESTE 10 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH 1948 – založena IAESTE Deset evropských zemí se sešlo v lednu 1948 z iniciativy výboru Imperial College Vacation Work v Londýně pod vedením pana Jamese Newbyho a doufalo, že změní život mladých lidí prostřednictvím mezinárodního výměnného programu. 1972 – IAESTE se rozšiřuje na všechny kontinenty V roce 1972 je IAESTE přítomna ve 42 zemích, z nichž 22 se nachází mimo Evropu. Roční výměna stáží nyní dosahuje téměř 7000 studentů. 1985 – 200 000 stáží u příležitosti Mezinárodního roku mládeže U příležitosti zahájení Mezinárodního roku mládeže OSN se IAESTE pochlubila oznámením 200 000. vyměněného studenta. Do dnešního dne IAESTE změnila životy více než 368 000 studentů. V květnu 1983 se sedm výměnných studentů IAESTE setkalo s představiteli svých zemí během Williamsburgského ekonomického summitu (G7). 1996 – Založení sítě absolventů IAESTE Vytvoření sítě Friends of IAESTE Network spolu s platformou FOiN, která byla předchůdcem sociálních médií, jež používáme dnes. Naše aktivní komunita absolventů zahrnuje více než 19 000 členů. 2005 – IAESTE se registruje jako neziskové sdružení. V roce 2005 skončila éra ad-hoc organizace a IAESTE byla v Lucembursku formálně zaregistrována jako neziskové sdružení. To odstartovalo zavedení mezinárodních IT nástrojů a transformaci struktury vedení asociace. 2020 – Stáže na dálku spojují studenty a zaměstnavatele Když se celý svět zastavil, pokračovali jsme v propojování studentů a zaměstnavatelů po celém světě prostřednictvím programu IAESTE Remote Internships. Stovky studentů si zlepšily své dovednosti v oblasti práce na dálku a získaly odborné pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí. Dnes je poslání IAESTE podporovat mezinárodní porozumění stejně potřebné jako v době založení IAESTE. 2021 – Počet mezinárodních stáží roste V letech 1948-2021 nabídla IAESTE 369 839 stáží studentům z oborů STEM po celém světě. 2022 – IAESTE roste a rozšiřuje se IAESTE se rozšiřuje tím, že do rodiny IAESTE přijímá nové partnery a spolupracující instituce. K dnešnímu dni jsme navázali aktivní partnerství se 60 zeměmi a 24 spolupracujícími institucemi.

11 Milí studenti, mám velkou radost, že se vám do rukou dostal Katalog pracovních příležitostí iKariéra, který je již tradičně vydáván organizací IAESTE. Ať už je ti jeden nebo druhý název více či méně povědomý, hlavním posláním tohoto katalogu a celé naší organizace je pomoci ti najít cestu k získání lepší kariéry a rozšíření tvých obzorů ať už v profesním či soukromém životě. Jak tohoto dosáhnout, se dočteš právě v této publikaci, kde můžeš najít jak spoustu pracovních příležitostí do množství předních českých firem, tak i představení našeho výměnného programu, včetně příběhů našich současných a také bývalých stážistů. Během doby pandemie jsme se museli všichni potýkat s mnoha problémy a jak naše osobní životy, tak často naše kariéry byly silně poznamenány. Společně s těmito změnami jsme se museli také vypořádat s nemožností kamkoliv cestovat. Život ale postupuje dál a díky obětavosti a tvrdé práci mnoha lidí se svět a naše životy začínají vracet do normálních kolejí. A právě v tuto chvíli je čas začít zase přemýšlet, jak naplnit své sny a cíle a rozšířit své obzory, ať už za hranice našeho státu, nebo za hranice našeho vlastního poznání. Proto doufám, že vám bude k užitku tato publikace, kterou jsme právě z tohoto důvodu připravili. Nikdo vám nepřipraví na míru vysněnou kariéru bez vašeho zapojení. Můžete ale koukat na tento katalog, jako na soubor rad a možností, jak na takovouto kariéru dosáhnout a společně s naším webovým portálem iKariéra, fyzickými veletrhy a naším výměnným programem jako na skupinu nástrojů, které vám dají, kromě možnosti vašeho osobního rozvoje a poznání, právě tu malou výhodu, která je často potřeba k dosažení vašich cílů. Nic z výše zmíněného by nebylo možné bez několika dobrovolníků, kteří se rozhodli vyměnit stovky hodin svého volného času za tvrdou práci. Moc bych si přál, aby jim odměnou bylo právě to, že pomohou mnoha studentům k vybudování lepší kariéry a k jejich rozšíření obzorů jak o sobě samém, tak o světě, ve kterém žijeme. Lukáš Kolibár Národní Tajemník IAESTE Czech Republic Několik slov Národního tajemníka IAESTE Work. Experience. Discover.

12 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH Každá z praxí IAESTE je jedinečná. Témeř tisícovku referencí, zkušeností a zážitků z praxí našich studentů najdete na: Naše stáže jsou přizpůsobeny studentům oborů STEM (strojírenství, přírodní vědy, matematika, IT atd.). Můžete se přihlásit i v případě, že váš studijní obor nepatří přímo mezi uvedené obory, pokud splňujete požadavky na stáž. V době podání přihlášky musíte být zapsáni do bakalářského, magisterského nebo doktorského studia nebo být jeho čerstvými absolventy (maximálně jeden rok). Zkušenosti ze zahraniční praxe 02

13 Stratená v Ázii Nepál sa nazýva “Land Of Temples”. Hovorí sa, že v Nepále môžete vidieť toľko chrámov ako domov a toľko bohov ako ľudí. A práve v tejto krajine som mala možnosť stráviť svoje leto 2022. Svoju letnú stáž som absolvovala na prestížnej univerzite The British College. Počas svojho pôsobenia som bola parciálne súčasťou výkonného admission tímu a parciálne kreatívneho marketing tímu. Za iba dva mesiace som mala možnosť zažiť unikátny 3-týždňový kurz BHM practicals, kde sme každý deň ochutnávali rôzne jedlá z celého sveta. Zažila som The British Cup, kde sa nášmu futsalovému tímu podarilo opäť obhájiť prvé miesto. Mala som možnosť zahrať si v univerzitnom commercial videu a tým “od promovať” v Nepáli. Nepál však nebol len o práci. Počas voľných dní sme navštívili okolité mesta ako Pokhara, Bhaktapur, Lalitpur a zažili mnoho zaujímavých či nepredvídateľných situácii. Práve v Nepáli som po prvýkrát zažila pijavice priamo v prírode (totálne som vyšiľovala), útek pred opicou, ktorá chcela získať môj malinový cupcake ci budík v podobe zemetrasenia (Magnitude 4.4). Nepál nebol vždy prechádzkou rúžovou záhradou ale rozhodne stal za to. Práve tu som spoznala mnoho skvelých ľudí a získala neuveriteľné zážitky na ktoré len tak nezabudnem!!! Patrícia Holigová (Nepál 2022) Koordinátor Exchange programu IAESTE [email protected] Work. Experience. Discover.

Programu stáží se mohou účastnit studenti a čerství absolventi českých univerzit nebo vysokých škol. Pro účast je nutná registrace do systému IAESTE Exchange Platform a splnění podmínek programu. Jak vycestovat na zahraniční praxe a stáže 14 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH Stáže jsou zveřejňovány po celý rok, tudíž je možné vyjet na stáž v letních prázdninách, na podzim či na jaro. Podmínky výměnného programu: 1. student či absolvent nejvýše rok po ukončení studia ve věku 18–30 let 2. splnění požadavků zaměstnavatele uvedených v o-formu 3. ověření požadavku na status studenta 4. úplná registrace v IAESTE Exchange Platform 5. úhrada praktikantského poplatku ve výši 5000 Kč (poplatek je po splnění podmínek z větší části vrácen) Jedná se o placené stáže, výše výdělku ti pokryje ubytování, jídlo v dané zemi a cestovné do práce. Letenky, víza, pojištění a další výdaje jdou z tvojí kapsy. Délka stáží se pohybuje v rozmezí od 6 týdnů do jednoho roku, vždy záleží na dané nabídce. Vycestovat můžeš v průběhu celého roku. Termín a délku stáže si volíš sám dle uvedených požadavků v o-formu. Typy stáží Máme dva typy stáží, sezónní stáže tzv. AC stáže a mimosezónní stáže (FCFS a COBE stáže). AC stáže Na sezónní stáže se mohou přihlásit pouze studenti studující na české univerzitě či vysoké škole, což je také jejich největší výhodou. Také to znamená menší konkurenci a větší šanci na přijetí. Přihlašování na tyto stáže začíná obvykle na přelomu února a března daného roku. FCFS (First Come First Serve) U těchto stáží je nutné mít připravenou nominaci velmi rychle, ideálně do 1 až 2 dnů od přihlášení. Pouze první nahraná nominace se posílá zaměstnavateli. Hlavním aspektem je tedy čas. COBE (Continuous Online-Based Exchange) Na COBE stáž se hlásí více studentů z více zemí, všechny nebo užší výběr nominací se posílá zaměstnavateli, který se rozhodne, kterého studenta akceptuje. Je tedy nutné počítat s větší konkurencí a možnou neakceptací. Na mimosezónní stáže je možné se přihlašovat po celý rok, ale mohou se na ně hlásit lidi z celého světa = větší konkurence. Dále také existují tři možné kategorie školení specifikované jako “working enviroment”. R&D (Reasearch and Development) Tyto nabídky pokrývají výzkumné a vývojové činnosti. Nabídky v této kategorii jsou často laboratorní a zabývají se speciálními pracemi. Obsahují určitý prvek diagnostické analýzy, testování a hodnocení a mají určitý teoretický obsah. Kancelářská práce (Office work) Tyto nabídky pokrývají činnosti související s kancelářskou prací. Často se zabývají speciální projektovou prací, případně v projekční kanceláři, v technickém řízení nebo ve zkušebních službách. Práce v terénu (Field work) Tyto nabídky pokrývají manuální činnosti, kdy jsou vyžadovány

Co potřebuješ k registraci do IAESTE Exchange Platformy? Prvním krokem je najít si webovou stránku Exchange Platform. Ke kompletnímu vyplnění a následnému schválení profilu budeš potřebovat aktualizovaný životopis a výpis známek v anglickém jazyce. 15 spíše praktické znalosti než teoretické. Nabídkami v této kategorii jsou práce na místě nebo montážní práce související s výrobním procesem a získání zkušenosti v praktickém pracovním prostředí. Na stáže se můžeš podívat a to bez nutnosti registrace do IAESTE Exchange Platformy. Jakmile se budeš chtít přihlásit na stáž, která tě zaujala, už bude nutná registrace. Dále přímo ve svém profilu vyplníš důležité body: • anglický název tvé univerzity/vysoké školy; • obor, který studuješ; • tvé jazykové zkušenosti i s úrovní; • kontaktní informace. Co získáš zahraniční stáží? • zkušenost ve svém oboru, • příležitost pracovat v zahraničí, • zlepšení svých jazykových zkušeností, • kulturní rozhled, • kamarády po celém světě. Pokud tě mezinárodní program stáží zaujal, kompletní informace najdeš na našem webu www.iaeste.cz . Neváhej ho navštívit! Pokud stále nejsi přesvědčen, že to není přímo to pravé pro Tebe, na následujících stránkách najdeš několik příběhů, jak se studentům na takové stáži líbilo. Zkušenosti zahraničních studentů v ČR IAESTE enabled me to learn about Czech culture through the workplace in a way that I never would have been exposed to as a classroom student. I would highly recommend that experience to any adventurous technical students. Andy MacGregor My internship at Valeo was awesome. I got the opportunity to work on projects that cover both software and hardware aspects, and had to interact with experts in several teams (electronics, software, mechanical). The environment at Valeo is great and encourages innovation. Amro Aljadaa

16 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH PŘIHLAŠOVÁNÍ probíhá přes Exchange Platform, registrovaným přijde upozorňující e-mail o spuštění přihlašování. POHOVOR Na pohovoru ověříme tvou vhodnost na vybranou stáž. Část pohovoru je v angličtině. JAK VYJET NA STÁŽ VÝBĚR STÁŽE Nejvíce stáží zveřejňujeme v průběhu února, vyber si vysněnou stáž a ověř si podmínky výjezdu. NOMINACE Po úspěšném pohovoru vypracuj nominační dokumenty dle pokynů a zaplať praktikantský příspěvek 5000 Kč. AKCEPTACE Zaměstnavatel tě přijal na stáž! Stačí potvrdit stáž a vyplnit příjezdový formulář. ODJEZD Zajisti si letenky, víza, cestovní pojištění, očkování a sbal se na cestu do zahraničí. UŽIJ SI TO Čekají na tebe nové zkušenosti, nová praxe z oboru a přátelé z celého světa. REPORT Po návratu vyplň Trainee Report, nahraj fotky a část příspěvku ti vrátíme. REGISTRACE Nezávazně se zaregistruj do systému Exchange Platform a nahraj potřebné dokumenty. S IAESTE www.iaeste.cz

17 Kačka (United Kingdom 2019) Před více než třemi lety jsem se rozhodla, že vyrazím na stáž do zahraničí, čímž spojím cestování s praxí v oboru. Díky skvělé komunikaci a propagaci IAESTE organizaci na VŠCHT Praha, netrvalo dlouho a můj plán se začal proměňovat ve skutečnost. Na celých 8 týdnů jsem se ocitla v největším skotském městě Glasgow. Napříč vysokému počtu obyvatel a rozloze, mě překvapilo, jak snadné bylo se všude po městě s pomocí veřejné dopravy dostat. Po týdnu, už jsem se dokázala orientovat po centru města a bez problému se dostat do práce i obchodu bez použití navigace. Díky tamní IAESTE jsem hned od začátku byla v kontaktu s dalšími studenty, s kterými jsme vyráželi na různé výlety nebo se jen tak někdy večer sešli. Na jednom z takových výletů jsme zamířili do dechberoucí skotské přírody, kde jsme vyrazili na turistiku po skotských horách. Nechyběla ani návštěva známého Loch Ness jezera nebo výrobna tradiční skotské whiskey. Bylo skvělé poznávat nové lidi z různých koutů světa, vidět v čem se lišíme, ale i v čem jsme si naopak velmi podobní a společně sdílet tuhle skotskou kapitolu v našem životě. Výlety se po většině odehrávali hlavně o víkendech, přes týden jsem docházela na Universitu Glasgow, kde jsem měla stáž v jedné z laboratoří. Měla jsem super školitele a skvělé lidi, kteří mi vždy ochotně s čímkoliv pomohli. Vyzkoušela jsem si spoustu nových věcí, a hlavně jsem měla šanci poznat, jak to funguje i jinde než u nás na škole. Celkově mi ta stáž dala hrozně moc nových zkušeností nejen v oblasti vědomostí, ale i osobním růstu, člověk musí vystoupit ze své komfortní zóny a vstoupit do neznáma, ale když se mu to povede, tak se mu to vrátí v dobrém. Do dneška na svůj pobyt ve Skotsku ráda vzpomínám a doufám, že se mi tam jednoho dne podaří vrátit. Rozhodně bych všem doporučila, jestli přemýšlí nad možností někam vyrazit, aby neváhali a šli do toho! Darinka (Portugal 2021) Rok 2020 nám všetkým nabúral plány. Ja som si v marci 2020 užívala prvý mesiac Erasmu v Portugalsku, plánovala výlety na každý víkend, prihlasovala sa na akcie ESN, kým boli ešte voľné miesta, kupovala letenky na Azorské ostrovy… O 14 dní som sa ocitla na Slovensku v karanténe a zostala mi jedine túžba mať ešte druhú šancu. A ďakujem, že som ju dostala. Pri prezeraní IAESTE stáží som rovno filtrovala Portugalsko. Zvýšil sa mi tep, keď som pri jednej stáži v Lisabone uvidela môj obor. Skoro som však odpadla, keď som si prečítala detaily a sedelo všetko! Zaujímavá téma, výborný dátum, skúsenosti a požadovaný počet doštudovaných rokov. Vyzeralo to ako osud a rozhodla som sa ísť do toho. Tušila som, že sa jedná o úžasnú príležitosť, kde môžem získať tak veľa a nikdy nič nestratiť, lebo akékoľvek životné skúsenosti vám už nikto nevezme. Po odbavení formalít a podpísaní dokumentov, nájdení si ubytovania v Lisabone a kúpení si leteniek som to mala isté – idem na odbornú stáž do Portugalska! Nehovorím, že to bolo ľahké, ale s pomocou IAESTE členov z Brna a Lisabonu sa mi to všetko úspešne podarilo. Môj trojmesačný pobyt v Lisabone mi dal veľa. Pracovala som na Instituto Superior de Agronomia pri výskume vplyvu krmiva s prídavkom rias na rast a kvalitu masa hydiny. Pracovné dni som trávila so zootechničkou, doktorandom a profesorom, ktorý sa mi vždy venovali a s nadšením mi vysvetľovali kontext ich výskumu v Portugalskom potravinárstve. Časom som sa s nimi zblížila aj ľudsky a určite sa z nich stali moji vzdialení priatelia na celý život. Voľný čas a víkendy som naplno využívala na spoznávaniu Lisabonu a cestovaniu po Portugalsku. To sa nedá opísať textom ani fotkami – doporučujem ísť a zažiť! Spoznala som kopu inšpiratívnych a milých ľudí, hlavne s mojimi spolubývajúcimi zo študentského bytu mám tie najzábavnejšie spomienky. Ku koncu stáže sa nám dokonca podarilo zorganizovať výlet na vysnívané Azorské ostrovy. Samozrejme, dlhší pobyt v zahraničí obsahoval aj ťažšie chvíle v nekomfortných zónach. Hlavne na začiatku mi trvalo si zvyknúť na príliš veľa nových ľudí a smalltalk-y, kým som si našla kamarátov ktorých som si pustila bližšie. Obávala som sa aj mojej angličtiny, ale s postupom času som zistila, že každý rozhovor je stále plynulejší a slovník pestrejší. Od mojej stáže už ubehol skoro rok, a tak viem, čo mi do života dala. Na jednej strane ide o všetky skúsenosti životné aj odborné, ktoré som tam nadobudla. Naučila som sa samostatnosti, sebaistoty a orientácii na nových miestach. Zahraničná stáž v mojom CV tvorila podstatnú a pútavú položku a aj vďaka nej som získala prácu v ktorej som naozaj spokojná. Ale v prvom rade sú to chvíle s ľuďmi, ktorých som za tri mesiace spoznala. Niektorých som stretávala každý deň, iných som videla len raz, no všetci mi spoločne vytvorili mozaiku nezabudnuteľných spomienok, z ktorých môžem čerpať po celý život.

18 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH Prof. Dr. Ing. Pavel Němeček akademický pracovník Technické univerzity ve funkcích předseda akademického senátu, emeritní prorektor a proděkan. Významný odborník v oboru automobilního inženýrství a nestorem v oboru diagnostika. S podporou IAESTE jsem vycestoval v roce 1992 do Švýcarska na dvouměsíční stáž do firmy Landert Motoren v Bülachu. Tehdy jsem byl doktorandem a byla to moje první delší cesta do bývalého západního světa, bez předchozích zkušeností, vycestoval jsem úplně sám. Tehdy nebyly mobilní telefony, internet, e-mail a další komunikační prostředky, vše se domlouvalo telefonicky a poštou. Firma vyrábí elektromotory, manipulační techniku a především automatické dveře. Já jsem pracoval na obráběcích strojích a později na zkušebně elektromotorů. Bydlel jsem v rodině, cestoval jsem veřejnou dopravou. Tato stáž mi dala první příležitost vycestovat samotnému do neznámého prostředí, zajistit si vše potřebné a celou dobu fungovat v německém jazyce. Poznal jsem jiná pravidla, jiný způsob života, jiný vztah k hodnotám. S odstupem času toto vnímám jako zásadní přínos, vzpomínám na vstřícné a ochotné lidi ve firmě i v běžném životě, procestoval jsem část Švýcarska, poznal nové lidi. Při dalších cestách do zahraničí se mi mnohé zkušenosti hodily a dodnes si organizaci IAESTE spojuji nejen s touto vynikající zkušeností. Rostislav Šolta Head of Engineering Testing Center ve společnosti Bosch Na TU Liberec jsem studoval katedru kolových, dopravních a manipulačních strojů. V roce 1997 jsem měl možnost vycestovat s IAESTE na 3 měsíční odbornou praxi do Japonska, do společnosti Ebara Corporation. Společnost EBARA sídlí v Hanedě a zabývá se výrobou průmyslových čerpadel. Během své praxe jsem měl možnost pracovat ve výzkumném a vývojovém centru čerpadel pro potravinářský průmysl. Vyvíjela se zde axiální pístová čerpadla používaná v potravinářských provozech. Hlavními konstrukčními materiály proto byly nerezové oceli a keramika. Mým úkolem bylo provádět testování keramických pístů s cílem ověřit jejich životnost a celkovou účinnost čerpadla. Největším přínosem odborné praxe v té době pro mě byl přístup inženýrů ve společnosti, kteří důkladně ověřovali veškeré výsledky a při vzniklých abnormalitách, vždy hledali teoretickou podstatu nestandartních jevů. Bez chápání všech jevů nebylo možno pokračovat ve výzkumu. Často jsme tak výsledky konzultovali i s kolegy z Yokohamské univerzity. Doporučuji všem studentům využívat odborné zahraniční praxe. Pro mě to byla veliká škola a mohl jsem tak osobně zažít jak funguje výzkum ve vyspělé světové společnosti a zároveň si užít velmi atraktivní pobyt v zemi do které se člověk jen tak nedostane. Některé ze zkušeností se mi podařilo využít i v mé pozdější praxi a musím přiznat že i informace o zahraniční praxi byly velmi pozitivně vnímány mým současným zaměstnavatelem při pohovoru o zaměstnání. Na závěr bych si trochu posteskl, že praxe netrvala o 3 měsíce déle. Tak bych mohl sledovat úspěch českých hokejistů v Naganu naživo. Cesta do Nagana z Kanagawy, kde jsem bydlel, trvala Hokuriku-Shinkansenem pouhé 2 hodiny. TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH Jak praxe a stáže IAESTE ovlivnily kariéru významných odborníků?

19

20 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH Naším hlavním cílem je šířit mezinárodní pochopení a touhu po mezinárodní spolupráci. V dnešní době opět sužované válkou a neporozuměním je toto téma bohužel opět více než potřebné! Ze strany apolitické organizace je pro nás důležité podporovat, nejen naši generaci studentů vysokých škol, ale i širší veřejnost, v porozumění ostatním kulturám. Věříme, že propojováním studentů z různých konců světa a již zaběhnutých pracovních prostředí umožníme rozšířit povědomí o kladech koexistence různých kultur. Ať jde o slast pro naše chuťové pohárky při ochutnávání exotických kuchyní, o požitek z poslechu nezvyklých hudebních nástrojů nebo jen o poučení při získávání zkušeností ze stejných odvětví v jiných zemích, je pro nás výhodné setkávat se s různými kulturami! Chceme bořit bariéru vystavěnou ze strachu z neznámého! Začátek kariéry nemusí být jednoduchý, ale nesmíme zapomínat, že ve stejné situaci byli jednou všichni! Každý šel jednou poprvé do práce, každý jednou udělal tu první chybu, kterou musel s pomocí či bez napravit a každý byl jednou bez zkušeností, které musel někdy i s vyšší cenou získávat. Však přece „nejlepší škola je škola života, jen školné je občas příliš vysoké“. A přestože zkušenosti jsou nepřenosné, propojování studentů se zkušenými matadory ve své praxi nám přijde jako nejlepší způsob, jak se něco přiučit bez přílišných potíží! Děláme to pro nás, pro vysokoškoláky! Možná to zní trochu sobecky, ale není tomu tak. Hlavní výhoda, že většinovou částí organizačních týmů a celkově členů organizace jsou studenti, je, že víme, co se hodí, vidíme to ze stejného pohledu a můžeme tak všechny projekty lépe uzpůsobit potřebám vysokoškoláků! Zároveň se tak členové učí jednat s firmami a jejich zástupci. Michaela Tomášková PR manažer [email protected] Jednou z věcí, která se za celých 75 let nezměnila, je poslání, které stálo za vznikem IAESTE a které je stále hlavním důvodem, proč to všichni děláme! 2010 25 50 75 100 125 Členové a dobrovolníci IAESTE přispívají k úspěšnému průběhu našeho výměnného programu. Mohou se také naučit novým dovednostem, které jim při tom pomohou vylepšit životopis. Zastávají řadu důležitých funkcí, jako je administrativa výměnných pobytů, řízení akcí, finance, marketing a IT. Jak se stát členem IAESTE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Vyjíždějící studenti Přijíždějící studenti

21 03 02 IAESTE ČVUT v Praze Tel: +420 606 744 278 facebook: /iaestecvutpraha [email protected], [email protected] 01 IAESTE VŠCHT Praha Tel: +420 776 791 998 facebook: /iaestevschtpraha [email protected], [email protected] IAESTE UK Praha Tel: +420 773 736 425 facebook: /iaesteukpraha [email protected], [email protected] IAESTE ZČU Plzeň Tel: +420 722 011 523 facebook: /iaestezcuplzen [email protected], [email protected] 04 07 06 IAESTE LC Liberec Tel: +420 485 353 144 facebook: /IAESTE.TU.LIBEREC [email protected], [email protected] 05 IAESTE UTB Zlín Tel: +420 77 44 33 007 facebook: /IAESTEzlin [email protected], [email protected] IAESTE LC Ostrava Tel: +420 605 858 580 facebook: /iaestevsbostrava [email protected], [email protected] IAESTE LC Brno Tel: +420 773 951 294 facebook: /iaestebrno [email protected], [email protected] 08

22 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH Diář studenta, Průvodce prváka, Bus iKariéra a řadu dalších lokálních akcí Kariérní akce: portál iKariéra.cz, Katalog iKariéra, 6x Veletrh iKariéra po celé ČR Mezinárodní výměnný program praxí a stáží napříč více jak 80 zeměmi světa PROJEKT Y IAESTE Work. Experience. Discover. Jaké projekty a akce pro studenty a zaměstnavatele IAESTE organizuje? 03

23 Veletrhy iKariéra IAESTE Liberec (pořádané na TUL) 7. prosince 2022 IAESTE ZČU Plzeň 15. března 2023 IAESTE UTB Zlín 5. dubna 2023 IAESTE Brno (pořádané na FP VUT) 12. dubna 2023 IAESTE VŠCHT Praha 25. dubna 2023 IAESTE ČVUT Praha 3. května 2023 3

Ať už studujete technické obory od architektury po automobilový průmysl nebo chemii, na iKariéra.cz si přijdete na své. Společnosti zveřejňují pracovní místa na plný nebo částečný úvazek, brigádu nebo stáže při studiu. Stačí se zaregistrovat, najít si vhodnou nabídku a kontaktovat náboráře. Snadné, že jo? Pokud však práci nehledáte, najdete zde články studentů, kteří vyjeli na pracovní stáž do zahraničí, rady, jak napsat správný životopis nebo jak se připravit na pracovní pohovor. A to není vše, v článcích od firem se dozvíte, jak to ve firemní kultuře funguje. Doufáme, že jsme vás předchozími řádky povzbudili a pomohli vám prosadit se na trhu práce. JAK SE REGISTROVAT na iKariera.cz? Je to jednoduché a bude tě to stát jen několik minut času. Klikni na www.iKariera.cz nebo naskenuj QR kód, který tě přesune přímo na registrační stránku. • Vyplň potřebné údaje a registruj se na iKariéra.cz, • potvrď registraci v mailu, který ti přišel, • zkontroluj si spam, mail ti může spadnout i tam, • nastav si heslo a přihlaš se, • nahraj si profilovou fotku, vyšperkuj si životopis, abys u zaměstnavatelů zabodoval. Připravený životopis můžeš stáhnout k sobě do počítače a jsi rovnou připraven i na pohovor. Navíc k registraci dostaneš 25% slevu na produkty Lingea*. Simona Rožňovjaková Koordinátor portálu iKariéra.cz [email protected] Vážení studenti, ráda bych vám představila staronový vysokoškolský pracovní portál iKariéra.cz, kde najdete souhrn informací od představení firem z různých oborů, stovky pracovních nabídek až po zajímavé články přímo od studentů. Proč si vybrat studentský portál iKariéra.cz 24 TOGETHER WE SHAPE THE FUTURE OF YOUTH * slevy na produkty Lingea platí do 30/6 2023 na e-shopu Lingea.cz

Možnost vložení svého životopisu Pokud hledáte příležitosti spolupráce, klidně diplomku, bakalářku, brigádu, a nebo třeba stipendium, uložte si na iKariéře životopis. Pak už jen stačí se nechat najít. Oznámení o nabídkách až do vašeho emailu Tím, jak se vše rychle mění, bylo potřeba nastavit hlídače. Pokud se něco u vaší oblíbené firmy změní, okamžitě vám pošleme upozornění na mail. Stačí se jen přihlásit a vybranou společnost přidat mezi oblíbené. Aktuální nabídky spolupráce v katalogu i online Poslední doba pořádně zahýbala s nabídkami spolupráce. Co se dohodlo, muselo být rušeno kvůli zákazům a restrikcím. Hledali jsme způsob, jak nabídky zpružnit. Platí vždy jen to, co je aktuálně na iKariéře vystaveno. Nabídky na míru přímo pro vaše obory Portál iKariéra.cz pro sebe připravili studenti, kterým chyběl individuální přístup velkých hráčů na trhu. Cílem projektu je nabídnout spolupráci studentům, kteří právě studují a nebo se právě připravují na vstup na trh práce. 25

strojní elektro chemie stipendium plný úvazek část. úvazek brigáda diplomka bakalářka praxe/stáž 26 profil aktuální příležitosti kontakty více online: Nabízíme spolupráci pro obory: ve formě: Jsme společnost, která vyrábí cvičné proudové letouny, jenž létají po celém světě. Vše u nás i vyvíjíme, montujeme, testujeme a prodáváme. Za 100 let své historie jsme vyrobili více než 11 tisíc letounů. Díky dokončené certifikaci nového letounu L-39NG máme před sebou zajímavé pracovní možnosti. Letectví je jedinečný obor, který nabízí spousty příležitostí, jak se ve své kariéře dále rozvíjet. A my v Aeru, ti tu šanci rádi dáme. Tak na nic nečekej a ozvi se nám! Chtěl bys vědět víc o Aeru? Jak to u nás vypadá? Co konkrétně děláme? Koukni na náš Instagram nebo Facebook, kde se toho dozvíš víc. Hledáme: Sháníme nadšence do techniky, kteří vezmou šanci pracovat v letectví za pačesy a ukážou, co v nich je. Zatím o letadlech nic nevíš? To nám nevadí, brzy budeš :) Nabízíme: U nás dostaneš možnost pracovat na reálných projektech. Nebudeš jen nosit kafe nebo skartovat papíry. Budeš součástí našeho týmu, který tě zapojí do všeho, co právě řeší. Můžeš k nám chodit na brigádu, domluvit si stáž, anebo dělat diplomku. Když se ti u nás zalíbí a zároveň ukážeš, že jsi šikovný, práci máš jistou. Požadujeme: Chceme vidět, že tě práce u nás baví. Máš nápady, jak něco udělat jinak? Řekni nám to, zajímá nás, jak nad věcmi přemýšlíš. ik: www.ikariera.cz/cz/companies/detail/551 fb:www.facebook.com/vyrabimletadla w: www.aero.jobs.cz Iveta Franková, HR Manager [email protected], +420 734 513 091 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda

Adient Mladá Boleslav je více jak dvacet let významným dodavatelem autosedaček pro Automotive. Začali jsme stavět sedačky v 90. letech pro jeden typ vozu se stovkou zaměstnanců a postupně jsme se rozrostli na tři výrobní závody, kde stavíme sedačky pro 3 modely vozů s více jak 600 zaměstnanci, z nichž někteří jsou s námi od samého počátku. Najdete nás v Mladé Boleslavi a nebo v Industriálním Parku UNO Bezděčín. Hledáme: Hledáme absolventy a studenty s technickým zaměřením, především v oblasti výroby, kvality a logistiky. Studentům nabízíme možnost zpracování témat pro bakalářskou a diplomovou práci nebo brigádu při studiu. Obsazujeme administrativní i technické pozice napříč celou firmou. Volná pracovní místa můžete sledovat na webu: https://adient.jobs.cz/volna-mista. Požadujeme: • Ochota učit se a pracovat v prostředí dynamických změn • Schopnost přinášet individuální návrhy řešení, ale i zapojení se do týmové práce • Nadšení a pozitivní přístup • Komunikativní a organizační schopnosti • Znalost jazyka (angličtina, němčina) je výhodou pro spolupráci v rámci celé nadnárodní skupiny Adient • Znalost práce na PC - MS Office /Excel, Outlook, databázové vyhledávání Nabízíme: • Zázemí velké mezinárodní společnosti • Stabilitu ve společnosti s dlouholetou tradicí • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje • Využití znalostí a nápadů • Nabízíme příležitost zpracování zajímavých a inovativních témat • Možnost kariérního růstu ik: www.ikariera.cz/cz/companies/detail/640 fb:www.facebook.com/Adient.CzechRepublic w: www.adient.com/czech-republic/mlada-boleslav Veronika Kosová, HR Professional, [email protected], +420 734 760 831 Adient Czech Republic s.r.o., odštěpný závod Mladá Boleslav, Bezděčín 109, 293 01 Mladá Boleslav logistika plný úvazek brigáda diplomka bakalářka praxe/stáž ostatní 28 profil galerie videa aktuální příležitosti kontakty ostatní více online: Nabízíme spolupráci pro obory: ve formě: Hledáme: • Zaslání strukturovaného životopisu • Účast na osobním nebo online pohovoru většinou s HR a budoucím nadřízeným/ vedoucím studentské práce • Rozhodnutí o přijetí a domluvení podrobností s ohledem na typ sjednané spolupráce

Hledáme: Každý rok hledáme šikovné studenty VŠ pro program Summer Internship, v rámci kterého vedeš reálný projekt a získáš cenné zkušenosti. Pokud už máš školu dokončenou, hodí se pro tebe spíše náš Trainee program, kde si vyzkoušíš práci v různých odděleních a budeš mít možnost učit se od svého mentora. Často hledáme i pozice na plný úvazek vhodné pro absolventy například pro komerční oddělení či kvalitu. Diana Pružinská, Senior Recruiter [email protected] Albert Česká republika, s.r.o. Radlická 520/117, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha Požadujeme: Na Summer Internship hledáme studenty VŠ, kteří chtějí strávit léto aktivně, jsou otevřeni novým zkušenostem, jsou samostatní, flexibilní a nebojí se přijít s vlastními nápady. Trainee program nebo full time pozice na centrále jsou určeny pro absolventy vysokých škol, kteří mají zájem o retail business, nezaleknou se komunikace v angličtině a mají rádi dynamickou práci, kde je každý den jiný. Nabízíme: Nabízíme možnost získání praxe již při studiu nebo nastartování kariéry v nadnárodní stabilní společnosti s firemní kulturou založenou na přátelských vztazích. Můžeš využívat home-office, moderní kanceláře a pracovní dobu od 9 do 15 hodin. Budeš mít prostor pro kariérní rozvoj a můžeš se připojit ke skupině Young Ahold Delhaize podporující mladé talenty napříč společností. ik: www.ikariera.cz/cz/companies/detail/643 fb:www.facebook.com/albertceskarepublika in: www.linkedin.com/company/albert-ceska-republika w: www.albert.cz/kariera 29 profil aktuální příležitosti kontakty informatika ekonomie chemie design humanitní plný úvazek část. úvazek brigáda praxe/stáž trainee ostatní více online: Nabízíme spolupráci pro obory: ve formě: V Albertu jsme hrdí na svoji práci, protože naším cílem je pomáhat Čechům jíst a žít lépe. O zákazníky se stará přes 20 000 zaměstnanců, kteří pracují ve více než 300 prodejnách, ve třech distribučních centrech a v centrální kanceláři v Praze. Je pro nás důležitý týmový duch a smysl pro humor, který je jednou z našich firemních hodnot. Podporujeme zdraví našich kolegů a vyváženost mezi pracovním a osobním životem. Každý z našich kolegů odvádí denně neuvěřitelný kus práce, abychom mohli našim zákazníkům nabízet zdravější, šetrnější a lokální potraviny. Proto práce, kterou společně odvádíme, není „jen práce“. Je to práce, která je smysluplná pro nás, pro naše komunity, pro naši zem a pro naši planetu. Je to práce, která dává smysl!

Základem naší činnosti je poctivá vývojářská práce. Pracujeme pro přední světové i domácí technologické firmy. Naši inženýři tak mají jedinečnou příležitost podílet se na vývoji pestré škály nejmodernějších technologií a komponent a být tak partnery nejzvučnějších značek ve svých oborech. Několik posledních let se orientujeme zejména na oblast Electric & Electronic a IT, kde se zabýváme atraktivními tématy jako autonomní řízení, konektivita, IoT, vývoj Embedded SW, HiL testing, webové a mobilní aplikace apod. Svým zákazníkům poskytujeme podporu ve všech fázích procesu vývoje výrobku - od prvních skic, přes konstrukci, výpočty a testování až po prototypovou výrobu. Sídlíme ve 4 městech: Praha, Plzeň, Mladá Boleslav a České Budějovice. Hledáme: Ať už jsi konstruktér, vývojář nebo programátor, nebo jím teprve chceš být, prohlédněte si, jaká pracovní místa právě teď nabízíme v Plzni, Praze, Mladé Boleslavi a Českých Budějovicích. Požadujeme: • SŠ/ VŠ vzděláním technického směru • (IT/robotika/kybernetika/elektro strojní) • komunikativní znalostí AJ/ NJ • zájmem o inovace a nové technologie Nabízíme: 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba a možnost home office. V pátek můžeš končit už ve 13h. Stravenkovou kartu nebo stravenky. 12 000 Kč ročně v rámci cafeterie na zájezdy, sport, masáže, nákup zdravotních potřeb či kulturní akce. Odměňujeme za doporučení nového zaměstnance 40 000 Kč. Profesní a osobní růst, možnost práce v zahraničí, volnočasové aktivity, rodinné akce a pravidelné ovocné dny. ik: www.ikariera.cz/cz/companies/detail/340 fb:www.facebook.com/Akkodis in: www.linkedin.com/company/akkodis w: https://akkodis.com Radka Kožíšková, HR specialist, [email protected], +420 778 521 354 Akkodis, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha Akkodis - Prototypové centrum Daimlerova 1161/6, 301 00 Plzeň – Skvrňany strojní elektro informatika stipendium plný úvazek část. úvazek brigáda diplomka bakalářka praxe/stáž ostatní 30 zaměstnanci profil galerie videa aktuální příležitosti události články kontakty fakta více online: Nabízíme spolupráci pro obory: ve formě:

31 staff profile gallery video current opportunities events articles contacts facts electro full-time temping diploma thesis bachelor thesis internship more online: We offer cooperation for the following fields: in the form of: Allegro MicroSystems is a global semiconductor leader in sensor and power integrated circuits and photonics. Our team is passionate about developing intelligent solutions that move the world toward a safer and more sustainable future-while giving our customers a competitive edge. Allegro products are at the heart of functions that sense, regulate, and drive mechanical systems. Our products are in your car‘s engine and safety systems, in hyperscale data centers and in the automation enabling efficient factories. If you drive a car, if you use cloud data services, if you receive a package delivery, you‘re benefitting from our technology. We believe in innovation with purpose, and our success is a result of the dedication, talent, and commitment of our employees. We are looking for: • Design Engineering Intern • Analog Design Engineer • Mixed Signal Verification Engineer • Test Engineer • EDA / CAD Electrical Engineer • Product Engineer • Systems Engineer Monika Šipová, Office Manager [email protected], +420 721 781 571 Allegro MicroSystems Europe Limited - odštěpný závod, Rohanské nábřeží 693/10, Rustonka R2, 186 00 Praha 8 We require: Learn more about our current openings at: allegromicro.wd5.myworkdayjobs.com/AllegroCareers We offer: As a member of the Allegro community, you‘ll have the freedom to share your ideas and truly make a difference. Our company culture fosters a work environment that allows employees to grow personally and professionally. Get hands on experience and help make innovation happen. ik: www.ikariera.cz/cz/companies/detail/368 fb:www.facebook.com/AllegroMicro in: www.linkedin.com/company/allegro-microsystems w: www.allegromicro.com Recruitment process: Submit your CV via our career site, we will reach out to you. Usually we do a short call to see if both parties have the same idea about the cooperation. If all goes well we will invite you for a visit to our office in Karlin where we do friendly interview. Learn more about our intern positions by visiting: www.allegromicro.com/careers SENSE Current Sensing • Switches and Latches Linear and Angular Position • Magnetic Speed REGULATE Regulators LED Drivers DRIVE Brushless DC Drivers Brush DC Drivers and Stepper Motors Withmore than 50 years of experience developing advanced semiconductor technology and application- specific algorithms, AllegroMicroSystems is a global leader in power and sensing solutions. OUR CULTURE From green energy to advanced mobility and motion control systems, our tea is passionate about developing intelligent solutions that move the world forward and give our customers a competitive edge. We believe that when our employees get ahead, our entire company does too. JOIN OUR TEAM As a member of the Allegro community, you will be given the freedom to share your ideas and truly make a difference. Our company culture provides a work environment which is professionally challenging, dynamic and fun. Get hands on experience and help make innovation happen. WE’RE MOVING TECHNOLOGY AND THE WORLD TOWARD A SAFER AND SUSTAINABLE FUTURE

Ing. Petra Košková, HR Business Partner [email protected], +420 499 403 310 ARGO-HYTOS s.r.o. Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí ik: www.ikariera.cz/cz/companies/detail/641 fb:www.facebook.com/ARGO.HYTOS.GROUP in: www.linkedin.com/company/argohytos w: www.argo-hytos.com strojní elektro logistika informatika stipendium plný úvazek brigáda diplomka bakalářka praxe/stáž ostatní 32 profil aktuální příležitosti kontakty více online: Nabízíme spolupráci pro obory: ve formě: část. úvazek

33 profil aktuální příležitosti kontakty strojní elektro informatika ekonomie chemie design stipendium plný úvazek část. úvazek brigáda diplomka bakalářka praxe/stáž ostatní ostatní více online: Nabízíme spolupráci pro obory: ve formě: BENTELER je mezinárodní rodinná společnost, která slouží zákazníkům v automobilovém průmyslu, energetice a strojírenství. Jako strategický a inovativní partner vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme výrobky související s bezpečností, systémy a služby. Pod vedením strategického holdingu BENTELER International AG se sídlem v rakouském Salzburku jsou řízeny obchodní divize Automotive a Steel/Tube. Přibližně 25 000 zaměstnanců v 92 pobočkách ve 27 zemích poskytuje prvotřídní výrobní a prodejní odborné znalosti - všude tam, kde nás naši zákazníci potřebují. V České republice zajišťujeme vývoj a výrobu podvozkových dílů, karoserií, motorů a výfukových systémů a systémová řešení pro vozidla na elektrický pohon v lokalitách Rumburk, Olomouc, Klášterec nad Ohří, Chrastava, Stráž nad Nisou a Jablonec nad Nisou. V Liberci vyvíjíme, konstruujeme, montujeme stroje a linky. Z Centra sdílených služeb v Praze a Třebíči zajišťujeme podporu v oblastech: IT, HR, nákupu, prodeje, účetnictví a dalších, pro naše pobočky po celém světě. BENTELER. Rodina nadšených profesionálů. Od 1876. Hledáme: Vzhledem ke značné různorodosti zaměření našich pracovišť máme zájem o techniky, strojaře, programátory, ale i o absolventy ekonomických a IT oborů. Hledáme absolventy pro naše výrobní a montážní závody, vývojová centra, regionální kancelář a servisní centrum. Studentům vysokých škol s technickým zaměřením nabízíme odborné praxe, stáže nebo dlouhodobou spolupráci formou stipendijních programů. Hana Petříčková, Specialista pro rozvoj a vzdělávání, [email protected], +420 733 611 460 BENTELER ČR s.r.o., Školní 713, 463 31 Chrastava Požadujeme: • Odpovídající odborné znalosti dle inzerované pozice • Znalost angličtiny nebo němčiny • Chuť učit se novému • Schopnost komunikovat a pracovat v týmu • Spolehlivost Nabízíme: • Zapracování na danou pozici a podporu zkušenějších kolegů • Mezinárodní pracovní prostředí • Možnost práce v dalších lokalitách BENTELER mimo Českou republiku • Flexibilní pracovní dobu, home office • Dovolenou 5 týdnů • Firemní benefity ik: www.ikariera.cz/cz/companies/detail/634 fb:www.facebook.com/BENTELER.Career in: www.linkedin.com/company/benteler-group w: www.benteler.com/en/ Průběh výběrového řízení: Výběrové řízení se odvíjí individuálně dle jednotlivých inzerovaných volných pozic. Přehled aktuální nabídky pracovních míst naleznete na https://benteler.jobs.cz, https://career.benteler.cz.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA0OTQ=