Katalog iKariéra 2022

9 International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - Mezinárodní asociace pro výměnu studentů za účelem získání technických zkušeností, Association sans but lucratif (nezisková asociace), obecně známá jako IAESTE A.s.b.l., je sdružení národních center zastupujících zájmy akademické sféry, průmyslu a studentů. Sloužíme více než 3500 studentům, 3000 zaměstnavatelům a 1000 akademickým institucím prostřednictvím profesně zaměřených zahraničních stáží, společenských a mezikulturních přijímacích programů, mezinárodních sítí a dalších aktivit zaměřených na kariéru a budování značky zaměstnavatele ve více než 80 zemích světa. V programu IAESTE jsme se zavázali podporovat mezinárodní porozumění a ovlivňovat vývoj mladých lidí prostřednictvím mezinárodní výměny. Naše základní hodnoty důvěra, růst, závazek, přátelství, rozmanitost a mezikulturní spolupráce slouží jako základ pro naši silnou organizační kulturu a jako zásady, které řídí veškerou naši práci a každodenní činnost. Naše mise: • Podporovat mezinárodní porozumění, spolupráci a důvěru mezi studenty, akademickými institucemi, zaměstnavateli a širší komunitou. • Poskytovat vysoce kvalitní výměnný program pro získávání praktických zkušeností za účelem posílení technického a profesního rozvoje studentů. • Pracovat bez ohledu na rasu, barvu, pohlaví, kulturu, náboženské či politické přesvědčení, zdravotní postižení, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo vyznání. Naše cíle: • Nabídnout zaměstnavatelům kvalitní a motivované praktikanty. • Být zdrojem kulturního obohacení pro účastníky a jejich hostitelské komunity. • Poskytnout studentům technické zkušenosti relevantní pro jejich studium. Před 75 lety se světem šířila touha po mezinárodním porozumění a spolupráci. Vznikly Organizace spojených národů (OSN) a také IAESTE. Věříme, že studenti s mezinárodními zkušenostmi jsou klíčem k řešení současných globálních výzev. Mezinárodní organizace reprezentující akademické, průmyslové a studentské zájmy IAESTE slaví 75 let 80+ zemí pro IAESTE stáž 368 000 stáží, které stále přibývají 3000+ společností pro stáže 2500+ dobrovolníků IAESTE 01

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA0OTQ=